گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/12/05
كد :31919

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
عطیه حجی آبادی پریسا صادقی      
یاسمن پیربداقی ملیکا افتاده      
نادیا احمدیه شورین سعیده السادات حسینی      
کیمیا محمدی دهکردی مژگان پیکان حیرتی      
نسترن علی پور سارا سیامک      
فرزانه گلوی زهرا جعفری       
نیلوفر حسنی نژاد        
مهشاد جعفری        
غزاله یوسفی        
فروغ طالب زاده        
مهلا خنجری        
مهسا خواجوند احمدی        
تعداد بازديد : 3666