گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/11/20
كد :31916

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه        
فاطمه حسن شعار اندرابی سیده فاطمه میری سیاوزان      
فاطمه کربلائی شهربابک مهرناز آروین      
فاطمه اکبری کیا بهاره رمضانی میشامندانی      
محدثه تولی پور سارا کیوانی قمصری      
زهرا عسگری سارا توانگر رنجبر      
مریم رضائیه نژاد بیتا محرابی      
فاطمه قربانی محدثه صبوری      
کیانا تجلی پور فاطمه ربیعی کلوانی      
زهرا آقایان سیده آیدا امیرخلیلی      
فاطمه فقیهی فاطمه شریفی علیائی       
مهسا برجی مهسا گرجی      
تعداد بازديد : 2862