گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/11/18
كد :31915

قایل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته معماری:

قایل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته معماری:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مذکور میرساند درس کارآفرینی مختص دانشجویان ترم 4 میباشد. لذا درصورتیکه سایر دانشجویان این درس را اخذ نموده اند، ملزم به حذف این درس میباشند. در غیر اینصورت، آموزش دانشگاه نسبت به حذف آن اقدام خواهد نمود. (لازم به ذکر است دانشجویان باید طبق برنامه پیشنهادی که پیش از انتخاب واحد اطلاع رسانی شده، انتخاب واحد انجام دهند و فقط درصورتیکه در ترمهای گذشته درسی را افتاده و یا طبق چارت اخذ ننموده اند، در این ترم اخذ نمایند و دروسی که مربوط به ترمهای آینده ایشان میباشد را انتخاب نفرمایند).

 
تعداد بازديد : 749