گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/11/13
كد :31913

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه    
شیما محمدقاسمی مهتاب صادقی      
ندا احمدی بوزندانی سیده عطیه رشید      
ناهید مناف زاده زهرا اسفندیاری      
سحر غفاری نژاد مائده گریوانی      
نگار موءمنی فر فاطمه حجازی مهر      
حدیثه عرفانی نیا فاطمه خمسه      
محدثه مقیمی فر زینب طهماسب      
فاطمع زمردی بهروز رضوان قنبری      
متینه اسدی صفا نیلوفر فیض کریملو      
مژگان مکوندی نفیسه صاحب جمعی      
لاله اسفهبدمیرحسینی زاده شکرائی سپیده فراره      
مریم زمانیان ملیکا تاجیک      
سحر فریدونی        
تعداد بازديد : 2060