گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/11/06
كد :31909

مدارک آماده تحویل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه و گواهی موقت
 1عدد تمبر از بانک ملی-کارت دانشجویی-1قطعه عکس پرسنلی-گواهی موقت در صورت دریافت قبلی
روزهای تحویل مدارک:3شنبه و 4شنبه    
مهسا نوحی حفظ آباد سمیه صادقی      
فریده ولدخانی کیمیا رنجبر      
فائزه علی بخشی شادی حسین زاده ممقانی      
فاطمه آجورلو غزاله آزمایش      
سارا گودرزی حورا نصیری      
سیده یلدا موسوی سحر کریمی      
فروزان نظری زهرا پیری      
مهنا فرج زاده بچه آباد مائده یوسفی فر      
نازنین زکی ریحانه نوذری بهار      
فاطمه رستمی مینا فرجام خواه      
فاطمه حسین زاده باغ محله مینا وفادار      
زهرا ترکی        
مرجان آذرپرست