گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 99/10/16
كد :31906

تمدید مهلت ثبت نام وام صندوق رفاه

اطلاعیه صندوق رفاه *درپی درخواست های مکرر دانشجویان به منظور بهره مندی حداکثری دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان ورودی جدید از انواع وام دانشجویی مجددا مهلت ثبت در خواست متقاضیان وام های دانشجویی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰تمدید می گردد.