گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/10/15
كد :31904

اطلاعیع مهم آموزش

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کاردانی:

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که طی 5 ترم موفق به اتمام کلیه واحدهای درسی خود نشده اند (و نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ترم 6 ایشان میباشد) و همچنین دانشجویان کارشناسی پیوسته که طی 10 ترم موفق به اتمام کلیه واحدهای درسی خود نشده اند (و نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 ترم 11 ایشان میباشد) جهت افزایش سنوات تحصیلی باید در سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نام کرده و درخواست افزایش سنوات دهند. در غیر اینصورت  مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود. لینک دسترسی به سامانه سجاد http://rasam.ac.ir/fa/SpecialCommitteesStudentAffairs.aspx

تعداد بازديد : 1047