گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/10/09
كد :31902

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
جهت دریافت کارت امتحانات از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۵ لغایت ۹۹/۱۰/۳۰ به سامانه دانشجویی خود به نشانی http://erp.rasam.ac.ir مراجعه نمایید.
تعداد بازديد : 1263