گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/09/13
كد :31897

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه: (کارت دانشجویی)*(کپی کارت ملی)*(دریافت 1 عدد تمبر از شعبه بانک ملی)*( 1 قطعه عکس)*(گواهی موقت در صورت دریافت قبلی)
پریسا موسوی پریسا حسنی ساربانلار
سمیرا قلعه قوند هانیه غضنفری
فاطمه سادات حبیبی سولماز محمدزاده
پریسا دارائی فر افسانه حکانی
مینا هراتیان فاطمه بابا صفری
لیلا حیدری یاسمین فیروزی
مانا جلیله وند بهاره شیخ علیا لواسانی