گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/09/05
كد :31896

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه: (کارت دانشجویی)*(کپی کارت ملی)*(دریافت 1 عدد تمبر از شعبه بانک ملی)*( 1 قطعه عکس)*(گواهی موقت در صورت دریافت قبلی)
صفیه کاهه غزاله فرهنگ
طاهره حق ویردی فهیمه کریمی
صبا رضائی فاطمه جوادی سیاهکلده
فاطمه عیدی چهارسو محدثه آقا صفری
نصیبه مشعوف فاطمه حسینی
مهسا سلطانی ساحل تقوی
آرمینا افضلی فاطمه علی بکلو
یاسمن وکیلی کهن فاطمه ملا شریفی
مرجان مهرانفر حدیث قاسمی
زینب پاشائی عذرا گودرزی
فائزه اینانلو مرانلو سپیده بیرامی
مهدیه نظری فاطمه ماکویی
پانیذ زمانی مقدم آیسان سادات صادقی راد
شیما بشری مقدم نازلی امیرکمالی
پریسا دوزالی مهناز چراغی
فاطمه ورمزیار ارزانفودی نازنین رحیم پور
سمانه محمودی نیا محدثه رادمان