گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/07/27
كد :31891

مدارک آماده تحويل

مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه: (کارت دانشجویی)*(دریافت 1 عدد تمبر از شعبه بانک ملی)*( 1 قطعه عکس)*(گواهی موقت در صورت دریافت قبلی)
سیده سارا حسینی گوراب    
زهره اسدپور    
مهتاب ولی زاده    
الهام بختیاری    
مائده بابکان    
سارا معماری    
مهلا ایرج ساعی    
سایه فلاح زاده     
مهگل سادات صابری بیستونی    
شهرزاد بدرخواهان    
مهرناز رضائی زاده گلنگشی    
حدیثه یعقوبی    
مهدیه ملازینلی    
سپیده قاسمی    
مهسا نوع پرور    
مریم وادی زاده    
فاطمه لک    
کیمیا سادات زرین قلم    
مریم تبلانی    
مهتاب پای سروی حسینی    
حدیثه خاشی    
شقایق یزدانی وحدت    
مونا مطیعی طهرانی    
نغمه حکام زاده    
مطهره علی نژاد    
فاطمه ذرتحقیق دوست    
سپیده دباغ زاده خامنه    
نازنین شاکری    
مهتاب کیوان جو    
سیده عارفه صید    
مهشید کرمی