گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/06/29
كد :31888

مدارک آماده تحویل

"قابل توجه دانشجویان اتباع : همراه داشتن اصل پاسپورت جهت تحویل دانشنامه الزامی می باشد"
مهروز يگانه صوفي   شکيبا تحيري      
فاطمه عدالتيان صداقت   مبينا محمدي      
زهرا دلام   نرگس سادات حسيني      
نگار غلامعلي   فرزانه گودرزي      
نسيبه رستمي   سارا عيديان      
مريم ميرزايي   مهتا سادات پارسا پسند      
مونا سادات پيچاهي   زهرا عباسي      
زهرا طوفاني   زهره تاج آباد      
طراوت کرمي          
فاطمه خلق ماکلواني          
زهرا خالو          
مژگان زارعي