گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/05/15
كد :31885

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
جهت دريافت مدرک فارغ التحصيلي خود صرفاً روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مراجعه نماييد
"قابل توجه دانشجویان اتباع : همراه داشتن اصل پاسپورت جهت تحویل دانشنامه الزامی می باشد"
بهنوش صفريزدي   زهرا شمس      
حديثه اصغري پور   نفيسه اسدي پاک      
سرور شريفي   فاطمه رفعتي      
فاطمه فيضيان   راضيه مرادي      
نرگس فتحي   فرزانه اتابکي      
افسانه ميرزا محمدي   آيسان آقازاده      
مهشيد حسيني شفيع   فاطمه شيري      
فريبا رضايي   منيره رسول زاده      
فرانک کريم پور   سپيده حجازي      
الهام کريم پور   فاطمه صفرزاده      
شيده نوروزي   مرضيه باقري      
روژين کرمي   سحر جليلي      
فاطمه امير بهرامي   فاطمه تفکري دلبري      
زهرا بابائي   صبا شاه محمدي      
فاطمه ياوري   الميرا سيفي      
منصوره صيادي   سميرا سيفي      
فاطمه علي زاده          
تعداد بازديد : 3310