گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/04/31
كد :31881

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
جهت دريافت مدرک فارغ التحصيلي خود صرفاً روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مراجعه نماييد
"قابل توجه دانشجویان اتباع : همراه داشتن اصل پاسپورت جهت تحویل دانشنامه الزامی می باشد"
سهيلا فرامرزي          
نيلوفر کربلائي          
ثمره صالحي          
آيسان سليمانفلاح          
ياسمن مظلوم تبريزي          
شيما مسعودي          
مهروز يگانه صوفي          
زهرا نجفي          
مبينا ساريخاني          
حانيه جعفري