گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/02/27
كد :31873

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
مریم نوروز 
زهرا تاج الدینی
مریم نجفی
ساناز کریمی
سمانه منصوری
ملیکا سلیمانی ورزقانی
مهشاد عظیمی
سیده مینا حسینی
هدی نریمانی
سمیرا غفوری
سارا بور بور
سحر کاظمی
مینا داودی پور
الهام رحیمی مقدم
فرشته ملک محمدی
الهه خوش نمکیان
زهرا بشتام
فاطمه مرادی
سحرروستائی
سپیده احمدی نصراله آبادی
مهشید مهرگان فر
مریم حسین پور پنجکی
نازنین خواجه پور
نرجس عیسی پورلسکوکلایه
ارمغان دنیاپور
فرشته ایمانی اوجبلاغ
مهدیه احمدلو
المیرا جعفری وثوق
غزاله صفائیان
فاطمه میناخانی
فریماه مقیمی
شیوا امینی
لیلا قورچیان
سیده فاطمه موسوی لزوری
آیلار شیرعلی دیک لو
سائده دل افروز
ساینا جمالی دولت آبادی
زهرا پیرهادی
ملیکا طارمی
زهرا پورایلدار
نسترن صفرزاده غرقه
فاطمه بیات
مریم تیر
حانیه حسن زاده سبلوئی
سولماز یایچی
نگین قربانی میکال
زهرا جعفری