گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31870

کلاس جبراني درس اصول مدیریت مالی ۱ استاد رضوان روستایی

به اطلاع دانشجویانی که درس اصول مدیریت مالی ۱ را با استاد رضوان روستایی اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز شنبه
 مورخ 99/2/27
ساعت 14
برگزار می شود.

لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j1595
تعداد بازديد : 963