گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31869

کلاس جبراني درس اصول مدیریت مالی ۲ استاد رضوان روستایی

به اطلاع دانشجویانی که درس اصول مدیریت مالی ۲ را با استاد رضوان روستایی اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز شنبه
مورخ 99/2/27
ساعت 16
برگزار می شود.

لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j1594
تعداد بازديد : 919