گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31868

کلاس جبراني درس احکام کسب و کار استاد امیراقدم

به اطلاع دانشجویانی که درس احکام کسب و کار را با استاد امیراقدم اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز شنبه
مورخ 99/2/27
 ساعت 18
برگزار می شود.

لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j4528
تعداد بازديد : 706