گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/11/21
كد :31819

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
           
مهسا کاظمیان فاطمه محمدلو        
مرجان جعفری شیرین رستمی        
زهرا اصغری فائزه جهانگیری اندرود        
آناهیتا اقتصادی فاطمه هاتف        
فاطمه معدندار فاطمه پور محمد        
نازنین محبوبی ممقانی