گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/11/14
كد :31817

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
           
نغمه شهامتی فرد          
فاطمه قربانی اکین آباد          
ندا عارف زاده خادملو          
نسترن معبودی          
الهه فتاحی دولت آبادی          
سحر رضائی          
مریم ماله میر          
الهام واقف وحدت          
زهرا سعیدی          
مهدیه زنگنه          
آنیتا پوروحید ویلانکوهی          
الهام هیودی          
راضیه دهقانی سرهنگ جه          
مهدیه نباتی          
الهام میروکیلی          
اکرم اقا برارلیجی          
حانیه قارلقی          
الهه باقری           
پریا حسین          
حسنا صالحی          
فاطمه مددی