گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/10/09
كد :31811

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
محبوبه وطن خواه محمدآبادي  9511406012     آناهيتا صحت 9510006025
سيما حيدري  9121277030     نگين حيات غيبي  9211266029
آيدا مختباز  9611302010     الهام ملکي  9011266058
هاله دوستي  9420006085     مژگان پيرزاده  9510603001
فاطمه نوري (عکس ندارد) 9111266027     مهسا شکراله زاده  9321204044
دريا دلير  9520401023     پرستو بشيري  9411403093
سوزان بيگ محمدلو  9411103032     راضيه بابايي 9420006078
سحر غلامي 9411402024     مريم شاهسون بغدادي 9211266051
افسانه حسن بيگي  9311244006     شيوا اميني 9411101114