گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/09/27
كد :31804

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
"قابل توجه دانشجویان اتباع : همراه داشتن اصل پاسپورت جهت تحویل دانشنامه الزامی می باشد"
زهره ذاکري 9510006063     نسيم سادات ميرترابی(عکس ندارد) 9510006032
اسماء نوري 9311206025     شقايق غفارنظري  9411204043
مهديه موسوي 9510209015     زهرا مبارکي ورنياب 9511204016
        حکيمه شفيعي 9211201013