گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98-09-06
كد :31795

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
پريا حسيني 9510006034   زينب خاک باز 9521204123
سميرا محمدي  9510006046   مائده بحري 9611204018
آرزو مقيسه 9411408109   سولماز زماني 9611204026
سمانه بيگ اوغلي اردبيلي 9321203023   مريم اکبري 9311201004
زهره بيات  9311208002   فريبا خالقي راد 9511409008
الهه طلعتي شعاع  9421204143