گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/09/02
كد :31794

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
نفيسه حسن زاده مبيني 9121266025      
ليلا باقري  9521305066      
سپيده حيدري  9421402088      
الهام کمندي 9520006090      
مائده نيک مند 9520006037      
زهرا طالبي 9411204109      
فروغ طالب زاده 9411103092      
درسا زراعت پيشه 9520006091      
پانته آ قربانلو 9521204119      
غزل باروني زاده خباز  9411409009      
سحر روستائي 9021266173