گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 98/08/08
كد :31791

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
ياسمن ماهر 9511503079      
الهه خادم لو 9021266128      
حورا سادات حسینی 9311201021      
زهرا اميرخاني  9321203039      
صبيحه فدائي  9411204075