گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 98/07/01
كد :31783

برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفا حریق

***برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفا حریق***
بدین وسیله به اطلاع می رساند، دانشگاه رسام در نظر دارد به منظور ارتقای سطح آگاهی کارکنان، اساتید و دانشجویان گرامی، با همکاری سازمان آتش نشانی و ایمنی کرج  اقدام به برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفا حریق  نماید.
زمان برگزاری: روز سه شنبه مورخ 09/07/1398 ساعت 10 صبح