گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 98/06/30
كد :31782

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

نظر به اهمیت یکدستی نام موسسه جهت رتبه بندی در پایگاه های نمایه سازی و استنادی مجلات، لازم است دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد در مقالات مستخرج از پایان نامه خود موارد زیر را رعایت نمایند:
1.    حتما در صفحه نخست مقاله (مطابق با فرمت مجله مورد نظر) این جمله ذکر گردد:
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته ....) موسسه آموزش عالی رسام می¬باشد.
2.    لازم است دانشجویان گرامی وابستگی سازمانی خود را به شکل زیر اعلام نمایند:
دانشجوی کارشناسی ارشد (رشته ....) موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.
3.    در صورت نیاز به درج وابستگی سازمانی به صورت انگلیسی لازم است نام موسسه به شکل زیر درج گردد: 

Rasam Higher Education Institute, Karaj, Iran

با تشکر
معاونت پژوهش