گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/06/30
كد :31780

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی - 2

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی
دانشجویان ذیل برای تغییر ساعت درس کاربرد رایانه هر چه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند
آتنا اسماعیل زاده
نرجس تات
آیدا صنعتگر
لیلا غیورانه
هستی فریدونی
الهه مالک
تعداد بازديد : 1617