گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 98/06/30
كد :31778

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و اساتید گرامی

نظر به اهمیت یکدستی نام موسسه جهت رتبه بندی در پایگاه های نمایه سازی و استنادی مجلات، خواهشمند است از این پس وابستگی سازمانی را مطابق با شکل زیر در کارهای پژوهشی خود وارد نمایید:
* مؤسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.
* Rasam Higher Education Institute, Karaj, Iran
 همچنین اعضای محترم هیات علمی جهت برخورداری از امتیاز فعالیت های پژوهشی خود در ترفیع سالانه، علاوه بر رعایت موارد فوق، لزوما ایمیل سازمانی خود را به عنوان راه تماس در مقالات پژوهشی قید نمایند. 
با تشکر
معاونت پژوهش