گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1398/06/25
كد :31771

قابل توجه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه رسام در نظر دارد به منظور ترویج فرهنگ کار در میان دانشجویان ، بهره گیری از توانمندی های ایشان در پیشبرد امور دانشگاه، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت دانشجویان در امور آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه،  ایجاد زمینه های کسب تجربه برای دانشجویان و نیز کمک به دانشجویان به منظور تامین بخشی از مخارج آنها از میان دانشجویان واجد شرایط در قالب کار دانشجویی دعوت به همکاری نماید . لذا از واجدین شرایط تقاضا می شود جهت نام نویسی ، حداکثر تا 31 شهریور ماه به واحد معاونت دانشجویی و فرهنگی ( خانم احمدی ) مراجعه نمایند.
شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی:
 1. گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی ( برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرط گذراندن یک نیمسال مفروض نیست)
 2. تشخیص واحد به کار گیرنده مبنی بر کارایی دانشجو برای اجرای وظایف محوله
 3. نداشتن سابقه انضباطی
 4. داشتن صلاحیت عمومی و آموزشی به تشخیص معاونت دانشجویی موسسه
تبصره : دانشجویان ممتاز، نمونه و متاهل از اولویت برخوردار هستند.
شرایط و ضوابط عمومی:
 • صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کار دانشجو در هر ترم ، با توجه به واحدهای اخذ شده بر عهده حوزه معاونت دانشجویی بوده ، بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات کلاس های دانشجو باشد.
 • مدت زمان همکاری دانشجو حداکثر 85 ساعت در ماه خواهد بود، امکان ساعت کار بیشتر از میزان تعیین شده صرفاً در موارد خاص ، با  ارائه درخواست از بالاترین مرجع محل خدمت و نیز مجوز کتبی از معاونت دانشجویی خواهد بود.
 • رعایت کلیه شئونات و حجاب اسلامی برای دانشجویان الزامی است و عدم رعایت آن موجب لغو همکاری با دانشجو مربوطه خوهد شد.
 • استفاده از کار دانشجویی هیج گونه تعهد استخدامی برای  واحد در قبال دانشجو ایجاد نخوهد کرد.
 •  چنانچه کار محموله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.
 • پرداخت حق الزحمه ماهیانه دانشجو منوط به تأیید کار انجام شده توسط بالاترین مرجع محل خدمت انجام می پذیرد.
 • پرداخت حداکثر حق الزحمه منوط به گذراندن بیش از 50% کل واحدهای درسی دوره است .
 • حق الزحمه کار دانشجو در شهریه تحصیلی وی منظور می شود و هیچ گونه مبلغی به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد.
 • گزارش کارکرد ماهیانه دانشجو می بایست حداکثر تا پنجم ماه بعد جهت پرداخت به موقع حق الزحمه به امور دانشجویی اعلام گردد، بدیهی است به گزارش ها ی ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارائه گواهی مبنی بر همکاری دانشجو به سایر ارگانها ممنوع می باشد.