گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1398/06/04
كد :31762

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
زهرا وفائی راه جردی 9511204089   کيميا همتي زاده 9511204095
لیلا حذرخانی  9311205002   مهرناز انصاري خياوي 9021277005
زینب شهسواری 9511204070   نسرين يزدانفر  9420006096
ونوس فولادی دویل 9520006030   نگين يوسفي  9211204180
رقیه پیرمحمدی 9520006051   نيلوفر بابائي 9511204077
زهرا محمدی نوشری 9121266103   مونا فاتحي 9511204056
ماریام گیورکز 9321266004   مهديه عليا  9511204027
عرفانه هاشمی 9411407112   مهسا نظامي  9511204058
گلناز بختیاری 9021266054   ندا احمدي بوزنداني 9421204121
فرناز رحيمي فرد 9021266158   مينو جباري رفيع  9411204009
پانيذ کشاورززاده  9311244008   نگين نصرت امين جان  9521204142
زهره رضائي 9411204044   فاطمه بهزادپور 9211204024
مرضيه فرهادخاني 9221201015   مريم کلانتري  9421402098
فريماه نجاتي 9511506031   محدثه نيک پسند 9411402031
زهرا وفائی راه جردی 9511204089   محدثه عبداله پور 9511204033
لیلا حذرخانی  9311205002   راضيه يزدي 9411204034
زینب شهسواری 9511204070   نگين پارسائيان 9321204041
ونوس فولادی دویل 9520006030   مريم مهرور  9420006136
رقیه پیرمحمدی 9520006051   زهرا رستمي علي پور 9211204064
زهرا محمدی نوشری 9121266103   بشرا حصارکي 9211204044
ماریام گیورکز 9321266004   طنازسادات ميرترابي  9511503085
مهرناز جعفری 9211204032   فائزه ابراهيم خاني ايرانق 9311204039
فاطمه رضائي  9211204066   مائده وزيري 9211204175
مانا آذري 9511402047