گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1398/05/27
كد :31761

نحوه تقسیط شهریه دانشجویان ترم مهر 98

*نحوه نوشتن چک صیادی *

 

 

1- تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.

2-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید تا عددی دیگر به جای آن نوشته نشود

3-در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر

مثال : در وجه دانشگاه رسام بابت شهریه فاطمه محمدی

4-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید تا عددی به جای آن نوشته نشود.