گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1398/05/13
كد :31758

مدارک آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
رضوانه اکبري 9411407103
الميرا جعفري وثوق 9311204025
ساجده طرفه 9211204096
عاطفه شهبازي نيا  9520006038
غزاله عرب  9421204115
غزاله عزتي  9520006096
بهاره شيخ بابائي 9221204011
فاطمه غفاري قرجه قيه 9511204019
حديث ميري زاده 9511506029
زهره محمدي 9311208006