گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1398/04/10
كد :31753

دانشنامه های آماده تحویل

"جهت دریافت دانشنامه تحویل گواهی موقت الزامی میباشد"
"جهت دریافت گواهی موقت تحویل کارت دانشجویی الزامی میباشد"
منادی غلامعلی  9321266012
زهرا دوستی  9520006110
مریم سلیمی 9520006033
عاطفه شهبازی نیا  9520006038
حبابه صالحی  9511409022
زهرا گلشنی سرخوش 9311288001
پگاه نوراله ئی 9511204022
زهرا ایگدر 9321240034