گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/03/08
كد :31751

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم98-97

 

دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 18/03/98 لغایت روز پنج شنبه مورخ 23/03/98 کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه اخذ نمایند. کلیه دانشجویان موظف می باشند نکات ذیل را رعایت نمایند.

 

  • کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم نظرسنجی اساتید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه می باشند.
  • اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند و به تایید واحد مالی برسانند.
  • مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
  • کارت های پرینت شده قبل از تاریخ 18/03/98  فاقد اعتبار هستند.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 

 

با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات