گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1398/02/07
كد :31748

برگزاری نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای اساتید و دانشجویان این دانشگاه در صحن مجلس دوازدهم

موسسه آموزش عالی رسام در نظر دارد نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای اساتید و دانشجویان این دانشگاه در صحن مجلس دوازدهم  برگزار نماید. نظر به اهمیت و برجستگی این رویداد از تمامی علاقه مندان دعوت می گردد کلیه آثار هنری و پژوهشی خود را جهت نمایش در این رویداد تا تاریخ 12/2/1398 به دفتر ریاست دانشگاه سرکار خانم عباسی تحویل دهند.