گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1397/05/01
كد :31747

مدارک آماده تحویل

 

نام و نام خانوادگی

مبینا قربانی

فتطمه عبدخانی

هدیه نورعلیئی

فاطمه حکم ابادی

نگار رشید

سما سیروس کبیری

فاطمه افشاری

مهشاد صادقی

مارال کریمیان

درسا زراعت پیشه

لیلا دارینی

یاسمن عقیلی نوری

فریبا خالقی راد

فروغ صفری

شقایق قاسم قاضیانی

سپیده بابابیگی

نسیم نصرالهی

سهیلا روزبهانی

مینا کشت پور

فاطمه محمدی

الهه فتحی زاده چنبنلو

سعیده یزدانی

حانیه حسن پور

نرگس موسوی

فریناز ملک خورشیدی