گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1397/12/08
كد :31746

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی"زمان جلسه توجیهی کارآموزی "


بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که در ترم دوم 97-98  درس کارآموزی را با اساتید ذیل اخذ نموده اند، زمان جلسه توجیهی کارآموزی آنها به شرح ذیل می باشد:
 

نام استاد
تاریخ
ساعت
استاد جهاندار (گروه معماری)
 
15/12/97  (چهارشنبه)
ساعت 11
استاد اسفندیاری (گروه معماری)
15/12/97  (چهارشنبه)
ساعت 11:30
استاد حبیب پور (گروه معماری)
11/12/97 (شنبه)
ساعت 16
استاد خلیلی (گروه معماری)
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 12
استاد قنبری (گروه معماری)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 13:30
استاد نظری (گروه معماری)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 13:30
استاد اسمر سلطانی(گروه معماری)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 10
استاد سهیلا سلطانی (گروه معماری)
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 14
استاد قنبری (گروه معماری)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 13:30
استاد حبیب پور (گروه معماری)
11/12/97 (شنبه)
ساعت 16
استاد سلیمانی (گروه معماری)
11/12/97 (شنبه)
ساعت 11
استاد هاشم پور (گروه معماری)
14/12/97 (سه شنبه)
ساعت 12
استاد اوجارودی (گروه معماری)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 12
استاد خلیلی (گروه معماری)
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 12
استاد فتح العلومی (گروه معماری)
15/12/97  (چهارشنبه)
 
ساعت 16
استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)
15/12/97  (چهارشنبه)
16/12/97  (پنجشنبه)
ساعت 10
استاد نقدی بهار (گروه حسابداری)
16/12/97  (پنجشنبه)
17/12/97  (جمعه)
ساعت 4
ساعت 10
استاد رام روز (گروه حسابداری)
17/12/97  (جمعه)
14/12/97  (سه شنبه)
ساعت 9
استاد اسلامدوست (گروه ارتباط تصویری)
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد دلاوریان (گروه ارتباط تصویری)
 
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد رحیم زاده (گروه ارتباط تصویری)
 
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد شیخی (گروه ارتباط تصویری)
 
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد رمضانخانی (گروه تربیت بدنی)
11/12/97 (شنبه)
ساعت 11:30
استاد طباطبایی (گروه تربیت بدنی)
11/12/97 (شنبه)
ساعت 11:30
استاد سبزه پرور (گروه تربیت بدنی)
12/12/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد فلاح (گروه تربیت بدنی)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 9:30
استاد رشوند (گروه هنرهای تجسمی و طراحی پارچه)
13/12/97 (دوشنبه)
ساعت 10