گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1397/10/06
كد :31743

*قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی*

         بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند، لازم است پس از دریافت نمره از مربی در محل کارآموزی، طبق زمان تعیین شده در جدول زیر، مراحل ذیل را جهت دریافت نمره نهایی خود طی نمایند:

  1. مراجعه به استاد درس کارآموزی در دانشگاه و دریافت نمره از ایشان
  2. مراجعه به واحد کتابخانه و تحویل فرم های کارآموزی به مسئول کتابخانه (سرکار خانم حجازی)
نام استاد
تاریخ
ساعت
استاد رمضانخانی  (گروه تربیت بدنی)
 
15/10/97  (شنبه)
ساعت 8:30
استاد نیکخواه­ بهرامی (گروه حسابداری)
 
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 9 
استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 9
استاد رام روز (گروه حسابداری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 9
استاد دلاوریان (گروه ارتباط تصویری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 10
استاد اسلامدوست (گروه ارتباط تصویری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 12
استاد شیخی (گروه ارتباط تصویری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 9
استاد رحیم زاده (گروه ارتباط تصویری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 10
استاد رشوند (گروه هنرهای تجسمی)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 9
استاد اسفندیاری فرد (گروه معماری)
19/10/97  (چهارشنبه)
ساعت 10
استاد پوریا نصر (گروه معماری)
15/10/97  (شنبه)
ساعت 15
استاد حیدری (گروه معماری)
18/10/97  (سه شنبه)
ساعت 10:30
استاد امین جمشیدی (گروه معماری)
20/10/97  (پنجشنبه)
ساعت 13
استاد سارا سلیمانی (گروه معماری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 10
استاد ساینا طاهر اجارودی (گروه معماری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 10:30
استاد  قنبری زکی (گروه معماری)
17/10/97  (دوشنبه)
ساعت 9
استاد حبیب پور (گروه معماری)
19/10/97  (چهارشنبه)
ساعت 16
استاد ندا هاشم پور (گروه معماری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 11:30
استاد جهاندار (گروه معماری)
19/10/97  (چهارشنبه)
ساعت 11
استاد خیاط پور (گروه معماری)
19/10/97  (چهارشنبه)
ساعت 11
استاد طه جمشیدی (گروه معماری)
20/10/97  (پنجشنبه)
ساعت 13
استاد خلیلی(گروه معماری)
15/10/97  (شنبه)
ساعت 11
استاد ازهاریان (گروه معماری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 13
استاد فتح العلومی (گروه معماری)
16/10/97  (یکشنبه)
ساعت 9