گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1397/09/03
كد :31735

دانشنامه های آماده تحویل

نام و نام خانوادگی
آنا صالحی 
ستاره سمیع زاده کاسانی 
پریسا پورشهراب
مهسا امانی نسب
مهدیه پورقلی قزوینی
دریا دلیر
فاطمه رفعتی
الهه کاردانپور طهرانی
شبنم حلیمی
فاطمه دهقان طرزجانی
زهرا غفوری قاسم آباد
سمیرا قربانی فرد
نسیم محمدی بوئینی
تیام شریفی
نرگش گل باز
مریم حاجی ابوالحسنی
مهسا کرمانپور
سرور عارف نیا   
شقایق لشکری
مرضیه شیرازی
فرزانه فاطمی امیرحاجلو
حدیث نصیری آذر قره حسنلو
نازنین شاه محمدی
معصومه رضایی
فرزانه سالاریان
آزاده سلیمی
مائده سادات حسینی هوشیار
عاطفه امیرآبادی
سارا تقوا
سارا عباسی دیزگوین
غزاله عنایتی