گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1397/08/14
كد :31734

دانشنامه های آماده تحویل

 

نام و نام خانوادگی

زهرا نوبختی

منیره رسول زاده

معصومه عباس پوران عباسی

نگین عطا پور

مینا داودی پور

نرگس رز

سحر جلیلی

حمیده مکی

مطهره حکیم جوادی

آیدا کرکی زاده

زهرا صیادی

ملیکا اردوئی

سمیرا تهوری کلکلسرائی

فاطمه پرنیان پارسا

نیلوفر رحیمی

نیوشا عباسی

الهام متولی

مریم ترکمنی

عاطفه اوخ کیسمی