گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 97/03/12
كد :31707

دانشنامه های آماده تحویل

نام و نام خانوادگی شماره ی دانشجویی
حانیه صبوری 9411204087
لیلا کاظمی 9021266287
نازنین یوسفی 9021266394
سمیرا سرخان زاده 9121266049
غزاله اسمعیلی 9121266102
نسرین حسینی دلجو 9311206026
لیلا نظیفی تکان تپه 9211288054
زکیه علی پناهی کواکی 9321205001
شیدا ابراهیمی زکی 9021266004
هما ساده 9410006031
سپیده عباداللهی 9311204046
سمیرا عدیلی پور 9121277041
فاطمه ماستری فراهانی 9011266050
صبا کیهانی فر 9311204024
صبا محبوب خواه چمثقالی 9311277018
ریحانه شهداد 9211204084
شقایق اسمعیل پور 9411204050