گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 1396/08/24
كد :31686

دانشنامه های آماده تحویل ، لطفا در ساعات اداری به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 

نام و نام خانوادگی شماره ی دانشجویی
زهره اکبری 9021266034
سمانه مسلمی 9111260018
آتنا بختیاری 9311260026
ریحانه تربیتی 9021266090
سارا پور باقر مهابادی 9111260005
سعیده پور کریمی 9510006080
زهرا جمالی 9021266108
آرزو سلمانی 9121266053
خدیجه سلطانی 9321266017
مریم محمودزاده 9011266055
سمانه صفایی نیا 9021266217
معموصه شریف کاظمی 9021266202
الهام صبری 9021277036
مینا اعوانی 9021266028
عاطفه ریحانی ثابت 9321266041
 

مائده بهارلو 9021266061
فرشته قاسمی 9211288035
منیر سادات موسوی تکیه 9211288048
زهرا سلیمی 9211266047
مریم گلشن نور 9221260019
شبنم یوسفی نسب 9321266006
بیتا لندی 9111260016
زهرا رمانی علویجه 9021266177
سیما جهان گردکرفسان 9311277006
سامره جهان گردکرفسان 9311277004
سحر نادعلی 9221266024
ملیکا معین 9321266085
فریبا عبدالملکی 9321244012
معصومه پیوندی قلعه چی 9021266084
آرزو مالکی 9021277055
سودابه سیوانی 9021266195
نسرین حسینی دلجو 9021266122
فاطمه قاسمی علائی 9111240019
نعیمه نوری شهیاد 9011266067

ملیحه میرزایی 9021266353
منصوره محمدخانی 9021266317
مرضیه شفیعی 9211204081
فاطمه صابرپور 9121266059
نازنین عرفاتی 9211204105
سما خوش نشین 9211204055
میترا فهیمی 9021266270
فرزانه گردکانه 9221260018
آرزو همایون جم 9021266388
یلدا کمال زارع 9211277059
حدیث کریم آبادیان 9011266030
فاطمه خرقانی 9021266137
زهرا سادات تراشیون 9111240007


فاطمه عظیمی تمرین
9211204111
مونا   محمودی نهرانی
9221260021
یگانه  گل محمدی
9921260017
نیلوفر   بختیاری
9311207003
رقیه   مروتی
9121260007
الهه  روزیان
9121266043
مریم وحدانی کلنگستانی
9121260008
آرزو  سلمانی شهانقی
9121266053
زهرا   سلطانی
9121266187
فرنوش   میرحسینی
9111204162
الناز    بهشتی
9011266010
بهاره رمضانی   میشامندانی
9121204032
سهیلا  روغنگران یزدی
9221266002
مهناز  شیدوش
9221260013