گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1396/04/27
كد :31678

اطلاعیه تقسیط شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دانشگاه رسام در نظر دارد به منظور افزایش رفاه حال دانشجویان گرامی، نسبت به تقسیط شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند در بازه زمانی 96/05/01 لغایت95/05/15 ( روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 13)با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایند.  ضمنا خاطر نشان می سازد پرداخت شهریه ثابت جهت تقسیط شهریه الزامی است. 
بدیهی است مهلت مقرر به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 
شرایط تقسیط شهریه :
1.        نداشتن بدهی معوق به دانشگاه
2.      نداشتن چک برگشتی در ترم های گذشته
 
مراحل تقسیط شهریه :
 
1.        پرداخت شهریه ثابت به صورت الکترونیکی
 
2.       مراجعه به سایت دانشگاه و یا انتشارات و دریافت فرم شماره 1( دانلود فرم تقسیط با چک - دانلود فرم تقسیط بدون چک )  و تکمیل آن
 
 
 
3.      مراجعه به واحد مالی در زمانبندی اعلام شده ( مطابق جدول زیر) و تحویل فرم های تکمیل شده و چک ها به این واحد
 
تذکر 1: تقسیط شهریه ( پرداخت شهریه ثابت و چک / اعتبار ) به منزله تسویه حساب با دانشگاه نمی باشد ، لذا دانشجویان گرامی می بایست قبل از انتخاب واحد، نسبت به محاسبه کل شهریه نیمسال اول سال تحصیلی97-96 ( از طریق جدول شهریه که قبل از زمان انتخاب واحد در پورتال شخصی دانشجویان اعلام میگردد)اقدام  نموده و مابه التفاوت مبلغ محاسبه شده را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند ( مابه التفاوت مبلغ شهریه برابر است با : کل شهریه محاسبه شده منهای شهریه ثابت منهای  سرانه فرهنگی و بیمه دانشجویی منهای  مبلغ کل تقسیط شده). در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انتخاب واحد دانشجویانی که مابه التفاوت شهریه خود را پرداخت ننموده اند، مسئولیت به عهده شخص دانشجو می باشد.
تذکر 2 : دانشجویان گرامی می بایست فقط و فقط در زمانبندی اعلام شده ( مطابق جدول ذیل) از ساعت 9 الی 13 جهت تقسیط شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند . بدیهی است به درخواست های خارج از زمانبندی اعلام شده تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 3: تاریخ، تعداد و مبلغ چک ها الزاما مطابق جدول زیر باشد . بدیهی است چک هایی که مغایر با جدول باشد به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.
تذکر 4: چک ها میبایست در وجه " موسسه آموزش عالی رسام بابت شهریه .. نام و نام خانوادگی دانشجو..." صادر گردد.
 
 
ردیف
رشته و مقطع
حداکثر مبلغ کل تقسیط
توضیحات
1
کاردانی گرافیک –گرافیک، کارشناسی ناپیوسته معماری، کاردانی ناپیوسته هنر های تجسمی، کارشناسی ناپیوسته هنر های تجسمی، کارشناسی مهندسی معماری، کارشناسی ارتباط تصویری، کارشناسی ناپیوسته آموزش هنر های تجسمی
9.000.000 ریال
3 فقره چک به مبلغ 3.000.000 ریال به تاریخ سررسید 05/08/1396 و 05/09/1396 و 05/10/1396
2
کاردانی ناپیوسته معماری- معماری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری، کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی طراحی پارچه، کاردانی نقشه کشی معماری، کاردانی پیوسته تربیت بدنی، کارشناسی معماری داخلی
7.500.000 ریال
3 فقره چک به مبلغ 2.500.000 ریال به تاریخ سررسید 20/07/1396 و 20/08/1396 و 20/09/1396
3
کاردانی حسابداری، کاردانی پیوسته هنر های تجسمی نقاشی، کارشناسی حسابداری، کارشناسی ناپیوسته مدیریت، کارشناسی شهرسازی، کارشناسی ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی هنر اسلامی، کاردانی شهرسازی
6.000.000 ریال
3 فقره چک به مبلغ 2.000.000 ریال به تاریخ سررسید 15/07/1396 و 15/08/1396 و 15/09/1396
4
کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد
( بدون واحد پایان نامه)
12.000.000 ریال
4 فقره چک به مبلغ 3.000.000 ریال به تاریخ سر رسید 05/08/1396 و 05/09/1396 و 05/10/1396 و 05/11/1396
5
کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد
( در صورت اخذ واحد پایان نامه)
24.000.000 ریال
4 فقره چک به مبلغ 6.000.000 ریال به تاریخ سر رسید 05/08/1396 و 05/09/1396 و 05/10/1396 و 05/11/1396
 

مشاهده جدول تقسیط