گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1395/07/04
كد :21645

قابل توجه کلیه دانشجویان (اطلاعیه تمدید تقسیط شهریه )

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت ننموده اند میرساند :
آخرین مهلت پرداخت وتقسیط شهریه روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07 می باشد ، بدیهی است در صورت عدم مراجعه در تاریخ مذکور عواقب آن به عهده دانشجو می باشد