گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 95/06/06
كد :21632

اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع مختلف تحصیلی ( که شهریه خود را تقسیط ننموده اند ) می رساند:

جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95، ضروری است در فاصله زمانی 1395/06/07 الی 1395/06/14 نسبت به پرداخت الکترونیکی شهریه خود اقدام نمایند .  بدیهی است تاخیر در این امر موجب عدم امکان انتخاب واحد در مهلت مقرر و پر شدن ظرفیت کلاسها خواهد شد


جهت اطلاع از هزینه دروس به جدول شهریه در پروتال دانشجویی مراجعه نمایید.