گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 94/11/10
كد :11523

اطلاعیه تمدید مهلت تقسیط شهریه برای دانشجویان ارشد

بدینوسیله به  اطلاع می رساند،بنا به دلیل درخواست های مکرر دانشجویان ارشد و با عنایت توجه مدیریت مالی یه این موضوع، مهلت دریافت چک بابت شهریه دانشجویان ارشد در روز 11-11-1394 و 12-11-1394 تمدید گردید.