گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1394/09/29
كد :11418

اطلاعیه تقسیط شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94


به منظور رفاه حال دانشجویان گرامی ، دانشگاه رسام در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 94/10/19 لغایت 94/11/1 با در دست داشتن مدارک لازم، به واحد مالی مراجعه نمایند.
خاطر نشان می سازد به در خواست های خارج از زمانبندی اعلام شده، تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرایط تقسیط شهریه:
1.  نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
2.  نداشتن بیش از 2 ترم مشروطی

 مراحل تقسیط شهریه:
1. واریز شهریه ثابت (صرفاً ازطریق سامانه اینترنتی –پرتال شخصی دانشجو)
2.  مراجعه به سایت دانشگاه و یا انتشارات و دریافت و تکمیل فرم  شماره 1 و فرم شماره 2 
3. ارائه سه نسخه چک در وجه موسسه آموزش عالی رسام
4.  تهیه 3 نسخه کپی از هر فقره چک

  
      
میزان شهریه قابل تقسیط :
 

رشته
مبلغ
مبلغ هر قسط
تاریخ سر رسید چک ها
رشته های گروه معماری و هنرهای تجسمی
6.000.0000 ریال
2.000.000 ریال
94/12/15
95/1/15
95/2/15
رشته شهرسازی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه
4.500.000 ریال
1.500.000 ریال
94/12/20
95/1/20
95/2/20
کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
12.000.000 ریال
4.000.000 ریال
94/12/5
95/1/25
95/2/25

 

 
نکته مهم:
کلیه چک ها در وجه " موسسه آموزش عالی رسام بابت شهریه (نام دانشجو)" صادر گردد.