گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 94/08/18
كد :11283

ساعات پاسخگویی واحد مالی به دانشجویان گرامی

ساعات پاسخگویی واحد مالی به دانشجویان گرامی  همه روزه از شنبه تا چهارشنبه  ساعت  8  الی  13 و پنج شنبه   8  الی  12   میباشد.