انجمن علمی

انجمن‌های علمی دانشجویی، به عنوان گروه‌هایی از دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی، در قالب کار گروهی فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها با ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه‌ای را برای رشد خود فراهم می‌آورند. فعالیت‌های انجمن‌های علمی شامل مسائل مختلفی از جمله آموزشی، پژوهشی، نوآوری، خلاقیت، اختراع، مسابقات علمی، بازدید‌های علمی، برگزاری سمینارهای تخصصی ملی و بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی و غیره می‌شود.

مراحل صدور مجوز برای اجرای درخواست انجمن‌های دانشجویی
تکمیل فرم درخواست برنامه توسط دبیر انجمن
ارسال به معاونت دانشجویی
طرح در شورای نظارت بر عملکرد انجمن های علمی
صدور مجوز تایید یا عدم تایید

تعداد بازديد : 26451
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید